Over het project

Twizol.com is een webservice voor het downloaden van video's van Twitter. Hiermee kunt u video's downloaden van elk openbaar (niet-privé) Twitter-profiel.

De download is volledig anoniem. De service is gratis en vereist geen registratie.

De video wordt gedownload in MP4-indeling en kan worden afgespeeld op alle moderne computers, tablets en telefoons.

Houd er rekening mee dat bij het downloaden van een video het bestand niet op onze server wordt opgeslagen, maar rechtstreeks van invloed is op het apparaat van de gebruiker. Onze site is een tussenliggende link en is niet in strijd met de intellectuele eigendomswetgeving. Alle rechten op het materiaal dat gebruikers van onze site downloaden, behoren toe aan de eigenaren van dit materiaal.

Downloads zijn alleen toegestaan ​​voor informatieve doeleinden. Herdistributie en reproductie zonder medeweten van de auteur is verboden.