Về dự án

Twizol.com là một dịch vụ web để tải video từ Twitter. Cho phép bạn tải xuống video từ bất kỳ hồ sơ Twitter công khai (không riêng tư) nào.

Tải xuống hoàn toàn ẩn danh. Dịch vụ này miễn phí và không cần đăng ký.

Video được tải xuống ở định dạng MP4 và có thể phát trên mọi máy tính, máy tính bảng và điện thoại hiện đại.

Xin lưu ý rằng khi tải video, tệp đó không được lưu vào máy chủ của chúng tôi mà ảnh hưởng trực tiếp đến thiết bị của người dùng. Trang web của chúng tôi là một liên kết trung gian và không vi phạm luật sở hữu trí tuệ. Tất cả các quyền đối với các tài liệu mà người sử dụng trang web của chúng tôi tải xuống thuộc về chủ sở hữu của các tài liệu này.

Tải xuống chỉ được phép cho mục đích thông tin. Việc phân phối lại và sao chép mà tác giả không biết đều bị cấm.