Cách tải xuống video từ Twitter

Tải xuống video từ Twitter với Twizol dễ dàng như gọt vỏ quả lê. Truy cập twitter.com hoặc mở một mạng xã hội trên máy tính bảng hoặc điện thoại thông minh của bạn.

Sau đó, tìm video thông qua tìm kiếm hoặc trên một số trang.

Sao chép liên kết đến bài đăng có chứa video và dán vào biểu mẫu trên trang này https://twizol.com/vn. Nhấp vào nút Tải xuống. Các liên kết sẽ xuất hiện bên dưới để bạn có thể tải tệp xuống thiết bị của mình. Chọn kích thước bạn muốn và nhấp vào Tải xuống.

Xin lưu ý rằng bạn sẽ không thể tải xuống video từ các tài khoản đã đóng. Ngoài ra, hãy nhớ rằng bạn chỉ có thể tải xuống các video đã được tải lên Twitter. Nếu một liên kết đến một video chỉ được chèn vào một bài đăng, chẳng hạn như trên Youtube, thì một video như vậy sẽ không được tải xuống.